1-2 september 2024

Disclaimer

 

Disclaimer voor www.showup.nl

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.showup.nl, zoals deze wordt gepubliceerd door showUP. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website verstrekken.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen opnieuw gebruiken in overeenstemming met de regels van het dwingend recht.

Zonder de expliciete schriftelijke toestemming van showUP is het niet toegestaan ​​om tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website te gebruiken. Intellectuele eigendom berust van showUP.

Geen garantie voor nauwkeurigheid

Indien toepasselijk:

Voor de prijzen die op onze website worden getoond, proberen we de meest zorgvuldige weergave van de realiteit en de beoogde prijzen te geven. Fouten die ontstaan ​​en die herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten vormen nooit aanleiding om een contract of overeenkomst met showUP te mogen claimen of te veronderstellen.

showUP streeft naar een website die zo up-to-date mogelijk is. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en / of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of te herplaatsen zonder voorafgaande kennisgeving. showUP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar we verwijzen via hyperlinks.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer veranderen, dan vindt u op deze pagina de meest recente versie van de disclaimer van www.showup.nl