27-28 september 2020

Crazyclage

Over ons

CRAZYCLAGE is een Belgisch juweelontwerpbureau volledig gericht op de ontwikkeling van een duurzaam, eerlijk en ethisch gefundeerd
economisch model. We creëren nieuwe waarden via upcycling van kunstzinnig gecombineerde recyclagematerialen en zilver.
HANDGEMAAKTE KWALITEIT: Unieke, duurzame en weerbare juwelen gemaakt met speciale aandacht voor de kleine details.
SOCIAAL GEËNGAGEERD: Sinds 2016 is ons project geïmplementeerd in een sociaal re-integratieplan van gedetineerden uit Belgische gevangenissen.
OMGEVINGSBEWUST: We werken met een sociale economie gericht op het bewust consumeren, waar ontwerp en productie worden
uitgevoerd zonder menselijk of dierlijke uitbuiting en met een lage impact op het milieu.
HET RESULTAAT is een verzameling van elegante en unieke juwelen met een verrassende en intrigerende verbinding tussen oud en nieuw,
gewaardeerd en ondergewaardeerd, organisch en anorganisch...