4-5 februari 2024

Privacy beleid

Waarom dit privacybeleid?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacybeleid willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacybeleid

In dit privacybeleid wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege showUP en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar showUP op haar website en in haar mailingen naar verwijst. showUP adviseert het privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit showUP

showUP is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In ons privacybeleid wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege showUP.

showUP is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55911129. Het kantooradres van showUP is Cruquiusweg 98A, 1019 AJ  Amsterdam. We zijn bereikbaar via het e-mailadres info@showup.nl.

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

showUP kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door je te abonneren op onze nieuwsbrief, of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan showUP verstrekt.

Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.

Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van showUP op. Ons privacybeleid statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor showUP optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van showUP plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacybeleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en met welke doeleinden doen we dat?

showUP gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten. Verder worden gegevens gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het deelnemen aan of bezoeken van het evenement showUP.

De persoonsgegevens die showUP van je kan verwerken en de doeleinden waarvoor we deze verzamelen zijn afhankelijk van het soort relatie dat je hebt met showUP.

Jouw relatie met showUP

Je bent geïnteresseerd in showUP en je bent geabonneerd op onze nieuws brief.

We verzamelen bedrijfsnaam, voor- en achternaam en e-mailadres.
We versturen je een aantal nieuwsbrieven met relevante informatie over showUP. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Je hebt je in het verleden geregistreerd om showUP te bezoeken of hebt dat gedaan voor de eerstvolgende editie.

We verzamelen bedrijfsgegevens (onder andere NAW, KvK, branche en bedrijfsgrootte), voor- en achternaam en emailadres.
Via een extern platform wordt via e-mail of via direct mail een uitnodiging verzonden. Indien je je registreert ontvang je een e-ticket en kort voor de beurs reminders om de beurs te bezoeken. Als je deze niet langer wenst te ontvangen kun je je via het externe platform afmelden.

Je bent als bedrijf geïnteresseerd om aan showUP deel te nemen.

We verzamelen bedrijfsgegevens (onder andere NAW, telefoonnummer, KvK, branche), voor- en achternaam en emailadres.
We kunnen persoonlijk contact met je opnemen en we sturen je nieuwsbrieven met relevante informatie over deelname aan showUP.
Wanneer je de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Je bent deelnemer aan showUP of je hebt in het verleden deelgenomen aan showUP.

We verzamelen bedrijfsgegevens (onder andere NAW, telefoonnummer, KvK, BTW nr, bankgegevens, voor- en achternaam van meerdere contactpersonen, emailadressen, inloggegevens.
We sturen je via nieuwsbrieven en e-mail informatie over je deelname aan showUP.
Persoons- en bedrijfsgegevens worden gebruikt voor de interne administratie, ten behoeve van de financiële afhandeling van de deelnemingsovereenkomst en voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

showUP kan persoonsgegevens van deelnemers aan showUP delen met aan showUP gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens showUP diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

showUP kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op showUP rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

showUP heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Het betreft bijvoorbeeld:

  • het IP-adres van de bezoeker;
  • de datum en tijd van het bezoek;
  • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
  • de op onze website bezochte pagina‘s;
  • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door showUP zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie showUP samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de showUP website:

Functionele cookies
showUP plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies
showUP maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

showUP heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. showUP heeft Google geen toestemming gegeven om via showUP verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentiecookies
Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

showUP bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 2 jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heb jij?

Je dient er zelf voor te zorgen dat showUP over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@showup.nl kun je schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door showUP, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door jou medegedeelde correcties, worden verwerkt. showUP zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan showUP of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

showUP neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht je toch de indruk hebben dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met showUP via info@showup.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als wij de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wezenlijk wijzigen, zullen wij u hiervan van tevoren op de hoogte stellen, of voor zover wettelijk vereist uw toestemming vragen alvorens dergelijke wijzigingen te implementeren.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop showUP omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@showup.nl.

showUP, mei 2018